Kurs

Vi arrangerar två dagars kurs i multidisciplinärt omhändertagande av huvudvärkspatienter. Kursen vänder sig till legitimerade vårdgivare som läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer som i sin kliniska vardag träffar huvudvärkspatienter. Läkare med specialistkompetens eller under ST-utbildning inom allmänmedicin, internmedicin, neurologi, rehabiliteringsmedicin eller smärtlindring är lämplig bakgrund.

Målet med kursen är att ge en överblick kring kring symtom, patofysiologi, diagnostik, differentialdiagnostik, röda flaggor och omhändertagandet ur ett tvärprofessionellt förhållningssätt vilket oftast är nödvändigt för patienter med mer komplex huvudvärksproblematik.

Du får en inblick i praktiska färdigheter i undersökning av halsrygg och käkleder samt omkringliggande muskler utifrån ett ortopedisk medicinskt perspektiv. Du kommer lära dig grundläggande principer för anti-CGRP-antikroppsbehandling och botoxinjektion för behandling av kronisk migrän. Vi går även igenom övergripande teoretiska modeller för fysioterapeutisk behandling samt egenvård.

En vårdgivare med relevanta och god kunskaper förstår patientens symtom och med rätt färdigheter samt optimal behandling kan flertalet patienter med huvudvärk blir mindre vårdsökande. Huvudvärk inverkar inte bara den fysiska funktionen utan påverkar även patientens livskvalitet däribland även samhällsekonomiskt med fler sjukskrivningsdagar.

Huvudvärk – multidisciplinärt omhändertagande

Plats:

Lokal på torsdag i Lund: Medicon Village

Lokal på fredag i Lund Neurokliniken, Måsvägen 14

Kurstillfällen:

1. Torsdag 26 och fredag 27 oktober 2023

2. Torsdag 30 november och fredag 1 december 2023

Schema

Torsdag 2023

8.30-9.00      Introduktion och registrering av kursdeltagarna

9:00-9:30      Klassifikation och diagnos av huvudvärk (GS)

9:30-10:00    Relevant anatomi av huvud, halsrygg, bröstrygg och skuldra för huvudvärk (DA, GS)

10.00-10.30 Spänningshuvudvärk, Cervikogen huvudvärk och Svenska Huvudvärkssällskapets riktlinjer (DA)

10:30-10:50  Fikapaus 

10:50-11:20  Migrän: kliniska symtom, diagnos och patofysiologi (UF)

11:20-12:00  Behandling av kronisk migrän och läkemedelsöveranvändningshuvudvärk (UF)

12:00-13:00  Lunch

13:00-13:30  Injektionsbehandling med botulinumtoxin av migrän (GS)

13:30-14:00  Grundläggande principer för anti-CGRP-antikroppsbehandling (UF)

14:00-14:30  Sekundär huvudvärk: Diagnos och behandling (UF)

14:30-14:50 Fikapaus 

14.50-15:30 Kronisk daglig huvudvärk (GS)

15:30-16:10  Trigeminoautonoma huvudvärkssyndrom (TAC) (GS)

16:10-16:30 Diskussioner

Fredag 2023

9.00-11.30  Grupp A, B 

11.45-12.45 Lunch

13.00-15.30 Grupp B, A

Del 1. Fysioterapeutens perspektiv (DA)

Icke farmakologisk omhändertagande av huvudvärkspatienter (DA)

  • Teori kring manuell terapi, akupunktur/dry needling, träning, kroppskännedom och avslappning
  • Fysioterapeutens roll vid omhändertagande och undersökning av huvudvärkspatienter
  • Råd till läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter

Del 2. Sjuksköterskan roll vid omhändertagande av huvudvärkspatienter (BF & AZ)

  • Livsstilsförändringar
  • Stresshantering, Mindfulness och KBT
  • Uppföljning av huvudvärkspatienter
  • Riktlinjer för att driva en huvudvärksmottagning

Akut och förebyggande behandling av huvudvärk (GS)

Priset för kursen är 5000 kronor exklusive moms.

Anmälan sker via kontakt där du anger vilken kurstillfälle du vill anmäla dig till och faktureringsunderlag.

Medverkande
Anna Zenthio (AZ), sjuksköterska
Britt Frejvall (BF), distrikts- och huvudvärkssjuksköterska   
David Aston (DA), ergonom och sjukgymnast  
Gürdal Sahin (GS), PhD, specialistläkare neurologi  
Ulf Frejvall (UF), specialistläkare neurologi