Första sidan

Huvudvärksakademin är en webbplats under uppbyggnad. Mer information kommer. Inledningsvis vänder sig webbplatsen till vårdgivare. I dagsläget tillhandahåller huvudvärksakademin en kurs för läkare och andra vårdgivare som i sin kliniska vardag träffar patienter med olika former av huvudvärk. På sikt kommer refererat av studier och nyheter som berör hälsovård och medicin kring huvudvärk finnas här.

Huvudvärkssjukdomarna ligger enligt WHO:s studie Global Burden of Disease 2019 på andra plats i världen i orsak till funktionsnedsättning i åldersgruppen 10 till 24 år och femte plats i åldersgruppen 25 till 49 år. Huvudvärk anses vara det smärttillstånd som har den tredje högsta prevalensen av alla sjukdomar och där prevalensen för spänningshuvudvärk ligger på 42 % medan prevalensen för migrän hos vuxna ligger på cirka 15 %.

En solid kunskap kring olika huvudvärksformer som migrän, spänningshuvudvärk och cervikogen huvudvärk är viktigt. I synnerhet diagnostik med differentialdiagnostik och tvärprofessionell sjukvård är avgörande för många huvudvärkspatienter ska erhålla rätt vård och omhändertagande.

Målet med webbplatsen är att öka kunskapsnivån beträffande patofysiologi, diagnostik, röda flaggor och tvärprofessionell omhändertagande av patienter med huvudvärk på primärvårdsnivå och specialistnivå.

Referenser

  1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020;396:1204-22
  2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders
  3. Fuensalida-Novo S, Palacios-Ceña M, Fernández-Muñoz JJ, et al. The burden of headache is associated to pain interference, depression and headache duration in chronic tension type headache: a 1-year longitudinal study. J Headache Pain. 2017: 18(1):119. Dec 28.
  4. Ferrante T, Manzoni GC, Russo M, Camarda C, Taga A, Veronesi L, Pasquarella C, Sansebastiano G, Torelli P. Prevalence of tension-type headache in adult general population: the PACE study and review of the literature. Neurol Sci. 2013 May;34 Suppl 1:S137-8.
  5. Ashina M, Katsarava Z, Do TP, Buse DC, Pozo-Rosich P, Özge A, Krymchantowski AV, Lebedeva ER, Ravishankar K, Yu S, Sacco S, Ashina S, Younis S, Steiner TJ, Lipton RB. Migraine: epidemiology and systems of care. Lancet. 2021 Apr 17;397(10283):1485-1495.
  6. Steiner TJ, Jensen R, Katsarava Z, et al. Aids to management of headache disorders in primary care (2nd edition): on behalf of the European Headache Federation and Lifting The Burden: the Global Campaign against Headache. J Headache Pain. 2019 May 21;20(1):57.
  7. Eigenbrodt AK, Ashina H, Khan S, et al.. Diagnosis and management of migraine in ten steps. Nat Rev Neurol. 2021 Aug;17(8):501-514. doi: 10.1038/s41582-021-00509-5. Epub 2021 Jun 18.